Consultaţie

La prima vizită în cabinetul nostru, pacientilor li se întocmesc fişe de anamneză, unde pacienţii răspund în scris la întrebări generale, sociale şi de interes medical. Alături de fişele de anamneză se ataşeaza foaia de tratament unde medicul curant completează serviciul medical efectuat la fiecare sedinţă si costul acestora.

După întocmirea fişelor, pacienţilor li se înmânează o trimitere către un laborator de radiologie pentru efectuarea unei radiografii orto-pantomo-grafice. Orto-pantomo-grafia sau prescurtat uzual OPG, foloseşte la identificarea structurilor osoase şi se pot depista o sumedenie de afecţiuni osoase, radiculare sau articulare. Această radiografie este vitală şi indispensabilă pentru un tratament eficace şi serveşte ca element de comparaţie pentru şedinţele anuale de control stomatologic.

Dupa completarea acestor fişe, pacientul este condus în sala de tratament unde medicul va stabili diagnosticul, planul de tratament şi costul acestora.

Orice tratament trebuie precedat de un consult atent. Stabilirea diagnosticului şi elaborarea unui tratament eficace se obtine doar printr-o colaborare strânsă între medic si pacient.

Consultaţia clinica primară este mai apoi precedată de consultul de specialitate, radiografic, protetic, ortodontic, etc.

În funcție de preferințele pacientului, cu ajutorul pozelor, desenelor, filmelor video sau chiar a camerei intraorale prezentăm problemele existente, și modul de tratare ale acestora.

Tratamentul va fi urmat in funcție de pretențiile dumneavoastră, luând în considerare programul de lucru, sau programul scolar, perioada de examene, eventual bioritmul sau (daca este cazul) alăptarea. Putem discuta despre tratamente cu tablete homeopatice, sau despre sedoanalgezie. Plata se poate efectua dupa preferința și cu cardul.